Zverejňovanie faktúr10.11.2011                 Faktúra X2 sport, s.r.o, Na Hôrke 8, Nitra 11, PSÄŒ 949 11                      
                                   VEC: Oblečenie na aktivity      1. strana, 2. strana