Plán aktivít CVČ Trend Detva
Tajomstvo strašidiel 11/2011                                   TAJOMSTVO STRAŠIDIEL

 

Už tradične v „ halloweenskom „ čase pripravuje Centrum voľného času – Trend, Detva podujatie venované všetkým, ktorí chcú prekonávaÅ¥ svoj strach... 28.10. v Äase od 18,00 do 20,00 prichádzali malé a väčšie deÅ¥úrence, s rodičmi i bez, do tajomného Shrekovho labyrintu. Už pred vstupom ich čakala náročná úloha, prejsÅ¥ pomotanou dráhou v tme, no za pomoci svojich bateriek, ktoré si deti so sebou priniesli to zvládli výborne. Po ohlásení sa  na recepcii v hoteli Shrekov Royal  mohli pokračovaÅ¥ v hľadaní tajomstiev ďalej. Všetky komnaty skrývali v sebe plnenie rôznych úloh a vystupovali v nich rozprávkové bytosti z populárnej rozprávky Schrek. Nedočkavé deti tak vstupovali do Zámockého cintorína, Vlčej nory, k Začarovaným medovníčkom, Namyslenému Krasoňovi a svoje putovanie zakončili v Shrekovej bažine . A keďže Shrek bol zlobor strašidelný, v každej komnate po splnení úlohy si deti odnášali jedno písmenko, z ktorých na konci labyrintu poskladali slovo zlobor. S množstvom zážitkov, a sladkou odmenou odchádzali deÅ¥úrence domov. Tie menšie s hrdosÅ¥ou, že to všetko zvládli, a tie staršie s dobrou náladou...a samozrejme všetci s očakávaním, aké  „ rúcho „ si navlečie Centrum voľného času na budúci rok.

                                                                                                                                             Miroslava Lenďáková