Prípravka tanečnej skupiny Stings pre I. stupeň ZŠ
Vedúca :Miroslava Jombíková
Tanec je jeden zo spôsobov seba vyjadrenia súčasnej mladej generácie. Pohybové základy STREET DANCOVÝCH žánrov akými sú HIP HOP a DISCO sa môžeš naučiÅ¥ pod vedením trénerky Simony Hanuskovej ( majsterky SR v disciplíne HIP HOP duo, niekoľko násobnej vicemajsterky SR a dvojnásobnej vicemajsterky sveta v disciplínach HIP HOP skupina, HIP HOP formácia, DISCO skupina a DISCO formácia ). Krúžok sa zúčastňuje vystúpení na mestských akciách, súÅ¥ažiach a smeruje deti do tanečnej skupiny Stings.
Počet hodín : 2 h týždenne
 
Tanečná skupina Stings
Vedúca : Bc.Miroslava Lenďáková
Pod vedením Mirky Lenďákovej. TS Stings sa už dlhoročne úspešne drží v popredí na domácich i zahraničných súÅ¥ažiach. Venuje sa rôznym tanečným žánrom a svojimi vystúpeniami rozdáva radosÅ¥.
Počet hodín : 4 h týždenne
 
 
Rybársky krúžok
Vedúci : Ing. Ladislav Slahučka
Ryby, rybky, rybičky patria do prírody. Ak máš aj ty prírodu rád, môžeš sa o nich niečo dozvedieÅ¥ a naučiÅ¥ – získaÅ¥ rybársky lístok.
Počet hodín :2 h týždenne
 
Detská ľudová hudba Detvanček
Vedúci :Roman Berky
Je súčasÅ¥ou detského folklórneho súboru RatolesÅ¥ a sprevádza ho na všetkých podujatiach.
Počet hodín :4 h týždenne
 
DetskýfolklórnysúborRatolesÅ¥
Vedúci : Mgr. Dana Rusinová, Ján Matuška, Zuzana Sujová
Už tradične zachováva kultúrne a folklórne tradície formou tanca a spevu. ÚčasÅ¥ na mestských podujatiach, festivaloch. Okrem toho RatolesÅ¥ úspešne reprezentuje mesto Detvu doma i v zahraničí.
Počet hodín :4 h týždenne
 
Ľudový tanec pre dospelých
Vedúci : Mgr. Dana Rusinová
Počet hodín : 2 h týždenne
 
 
Tenisový krúžok pre začiatočníkov aj pokročilých ZŠ, SŠ
Vedúci : Mgr. Jozef Kucbeľ
Tenis je hra, ktorá je populárna a naučiÅ¥ sa jej základom môžeš na tomto krúžku.
Počet hodín : 1 h týždenne
 
 
Prípravka DFS RatolesÅ¥
Vedúca :Mgr. Michaela Matúšková
Ľudová kultúra, folklór a jej zachovávanie je niečo cenné a určené pre mladú generáciu. Tento krúžok je určený pre začiatočníkov, nácvik základných detvianskych krokov a prvkov s možnosÅ¥ou postupu do DFS RatolesÅ¥.
Počet hodín :2 h týždenne
 
Šachový krúžok pre začiatočníkov aj pokročilých
Vedúci :Gustáv László
Kráľovská hra zameraná na logiku a rozvoj logického myslenia. Krúžok sa okrem zdokonaľovania v tejto hre pravidelne zúčastňuje šachových turnajov s vynikajúcimi umiestneniami.
Počet hodín :2 h týždenne
 
Karate pre ZŠ, SŠ a dospelých
Vedúci:Milan Olšiak
Základy karate pre začiatočníkov a pokročilých. Úloha karate v modernej dobe je mnohostranná, všade vo svete získava veľkú popularitu ako súÅ¥ažný šport, ktorý zdôrazňuje mentálnu kázeň, tak ako aj fyzické schopnosti.
Počet hodín :2 h týždenne
 
Pilates pre pokročilých
Vedúca :Bc. Miroslava Lenďáková
Chceš si vylepšiÅ¥ svoju postavu? SpevniÅ¥ si svalstvo na celom tele? Môžeš si vytvarovaÅ¥ postavu súborom cvičení, ktorých sa nemusíš báÅ¥. Stačí len prihlásiÅ¥ sa a postupne sa dostaneš do všetkých cvikov a každým tréningom budeš maÅ¥ zo seba radosÅ¥ a dobrý pocit.
Počet hodín :1 h týždenne
 
 
Pilates pre deti od 7 – 14 rokov
Vedúca :Bc. Miroslava Lenďáková
Počet hodín :1 h týždenne
 
Roztlieskavačky
Vedúca :Miroslava Jombíková
Športovo – tanečné choreografie s gymnastickými prvkami.
Počet hodín :1 h týždenne
 
Stolný tenis
Vedúci : Milan Oláh
Počet hodín : 2 h týždenne
 
Športové hry
Vedúci : Milan Oláh
Loptové hry, kolektívne športy.
Počet hodín : 2 h týždenne
 
Hudobný krúžok – Gypsy talent
Vedúci : Milan Oláh
Hra na strunové hudobné nástroje, spev.
Počet hodín : 2 h týždenne
 
 
FS Podpoľanec
Vedúci : Ing. Ján Matuška, Ing. Ján Sekereš, Roman Malatinec, Mgr. Jaroslav ÄŒernák
Počet hodín : 4 h týždenne
 
MOTOVIDLO – výtvarný krúžok
Vedúca : Mgr.Andrea Šuleková
Počet hodín : 2 h týždenne
 
Zumba pre deti
Vedúca – Zuzana Sujová
tanečné a aeróbne cvičenie prispôsobené veku a pohybovým schopnostiam detí.
Počet hodín : 2 h týždenne
 
Flowin
Vedúca – Zuzana Sujová
- je moderný švédsky koncept cvičenia a posilňovania, ktorý dokáže nahradiÅ¥ tradičný tréning v posilňovni so závažím a aerobik vo fitness centrách sa dá naplno cvičiÅ¥ bez doskokov a zaÅ¥aženia kĺbov. Tréning je natoľko intenzívny, že kilogramy idú dole aj bez toho aby človek musel behaÅ¥, alebo skákaÅ¥.
Cielene sa využíva aj v rehabilitácii, športových tréningoch či najrôznejších pohybových aktivitách.
Počet hodín – 2 h týždenne
 
Zumba pre mládež
Vedúca – Zuzana Sujová
kombinuje dynamickú latinsko americkú hudbu a unikátne a exotické tanečné a aeróbne pohyby. Tance ako Salsa, Merengue, Flamenco, Hip-hop, Cha-cha, Samba, Calypso, Belly Dancing.
Je efektívna, založená na princípe intervalového tréningu, ktorý maximalizuje výdaj kalórií, spaľovanie tukov a tónovanie svalov.
Choreografie zahŕňajú striedanie rýchlych a pomalých rytmov na princípe vytrvalostného intervalového tréningu s cieľom vyformovaÅ¥ a posilniÅ¥ celé telo a zároveň spaľovaÅ¥ tuk.
Počet hodín – 2 h týždenne
 
DeÅ¥om, ktoré budú navštevovaÅ¥ naše záujmové krúžky ponúka Centrum voľného času – Trend viacero zaujímavých výhod a účasÅ¥ na rôznych podujatiach, ktoré sa uskutočnia v priebehu školského roka,
prázdnin ( mestské tábory ) a víkendov.
Tieto podujatia organizované Centrom voľného času budú pre deti navštevujúce naše krúžky za polovičnú cenu, prípadne zadarmo. Napríklad – návšteva divadla, kina, plavárne, možnosÅ¥ hry na počítači / internet / a podobne.
Viac info na našej stránke www.cvctrend.sk
 
 
Prihlášky do záujmových útvarov ako aj bližšie informácie získate v Centre voľného času – Trend, Obrancov mieru 7, Detva. (045 / 54 55 529, 0915 801 943    e-mailom : cvctrend@stonline.sk,
Termín podania prihlášok do 14. 09. 2011