ROZVRH HODÍN ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV CENTRA VOĽNÉHO ÄŒASU

Pondelok –

9.00 – 10.30 – Hokej – muži ( Zimný štadión )

14.30 – 16.00 – Futbal – mladší žiaci ( Letný štadión )

14.30 – 17.00 – Gymnastika – staršie ( Gymnastická telocvičňa )

13.30 – 14.30 – Korčuliari 3.ZŠ Detva ( Zimný štadión )

15.00 – 16.30 – Futbal – starší žiaci ( Letný štadión )

15.00 – 17.00 – Motovidlo výtvarný krúžok ( CVÄŒ )

16.00 – 17.00 – Prípravka TS Stings pre 1. stupeň ZŠ ( CVÄŒ )

16.00 – 18.00 – DFS RatolesÅ¥ ( CVÄŒ )

16.00 – 18.00 – DFS Malíček ( MC Mravček Hriňová )

16.30 – 17.30 – Futbal – mladšia prípravka ( Letný štadión )

16.30 – 18.00 – Basketbal ( 3. ZŠ Detva )

17.00 – 18.00 – TS Stings - starší ( CVÄŒ )

17.00 – 18.30 – Gymnastika – mladšie ( Gymnastická telocvičňa )

17.30 – 19.00 – Futbal – A muži  ( Letný štadión)

18.00 – 21.00 – FS Podpoľanec ( CVÄŒ )

 

Utorok –

7.00 – 8.00 – Hokej – žiaci kondičná príprava ( Zimný štadión )

8.30 – 10.00 – Hokej - muži ( Zimný štadión )

10.00 – 11.00 – Korčuliari 4. MŠ Detva ( Zimný štadión )

13.30 – 14.30 – Korčuliari ZŠ Kriváň ( Zimný štadión )

14.30 – 15.30 – Prípravka DFS RatolesÅ¥ ( CVÄŒ )

14.30 – 17.00 – Gymnastika – staršie ( Gymnastická telocvičňa )

15.00 – 18.00 – DĽH Malíček ( MC Mravček Hriňová )

15.30 – 16.00 – Tancujúce drobce ( CVÄŒ )

16.00 – 17.00 – Ratoliestky ( CVÄŒ )

16.00 – 17.00 – Machuľkovia ( CVÄŒ )

16.00 – 18.00 – Karate ( CVÄŒ )

16.00 – 18.00 – Futbal – dorast ( Letný štadión )

16.30 – 17.30 – Futbal – staršia prípravka ( Letný štadión )

17.00 – 18.00 – Hokej – dorast ( Zimný štadión )

17.00 – 19.00 – Roztlieskávačky ( CVÄŒ )

18.00 – 20.00 – DFS RatolesÅ¥ ( CVÄŒ )

 

Streda –

9.00 – 11.00 – Hokej – muži ( Zimný štadión )

10.00 – 11.00 – Veselé žabky ( CVÄŒ )

14.30 – 16.00 – Futbal – mladší žiaci ( Letný štadión )

14.30 – 16.30 – Šachový krúžok ( CVÄŒ )

14.30 – 17.00 – Gymnastika – staršie ( Gymnastická telocvičňa )

15.00 – 16.00 – Zumba pre deti ( CVÄŒ )

15.00 – 16.00 – Informatika ( CVÄŒ )

15.00 – 16.30 – Futbal – starší žiaci ( Letný štadión )

16.00 – 18.00 – DFS RatolesÅ¥ ( CVÄŒ )

16.00 – 18.00 – DFS Malíček ( MC Mravček Hriňová )

16.00 – 17.00 – TS Stings - mladší ( CVÄŒ )

17.00 – 19.00 – TS Stings – starší ( CVÄŒ )

16.30 – 17.30 – Futbal – mladšia prípravka ( Letný štadión )

16.30 – 18.00 – Basketbal ( 3. ZŠ Detva )

17.00 – 18.00 – Hokej – dorast ( Zimný štadión )

18.00 – 19.00 – Ľudový tanec pre dospelých ( CVÄŒ )

19.00 – 20.00 – Pilates pre pokročilých ( CVÄŒ )

 

Štvrtok –

9.00 – 10.30 – Hokej – muži ( Zimný štadión )

12.40 – 13.40 – Korčuliari 4. ZŠ Detva ( Zimný štadión )

14.30 – 15.30 – Prípravka DFS RatolesÅ¥ ( CVÄŒ )

14.30 – 16.00 – Futbal – mladší žiaci ( Letný štadión )

14.30 – 17.00 – Gymnastika – staršie ( Gymnastická telocvičňa )

15.00 – 16.00 – Informatika ( CVÄŒ )

15.00 – 18.00 – DĽH Malíček ( MC Mravček Hriňová )

15.30 – 16.00 – Tancujúce drobce ( CVÄŒ )

16.00 – 17.00 – ÄŒokoládky ( CVÄŒ )

16.00 – 18.00 – DFS RatolesÅ¥ ( CVÄŒ )

16.00 – 18.00 – Futbal – dorast ( Letný štadión )

16.30 – 17.30 – Futbal – staršia prípravka ( Letný štadión )

17.00 – 18.00 – Prípravka TS Stings pre 1. stupeň ZŠ ( CVÄŒ )

17.00 – 18.00 – Hokej – dorast ( Zimný štadión )

17.00 – 18.30 – Gymnastika – mladšie ( Gymnastická telocvičňa )

17.30 – 19.00 – Futbal – A muži ( Letný štadión )

18.00 – 20.00 – DFS RatolesÅ¥ ( CVÄŒ )

19.00 – 20.00 – Pilates – mládež ( CVÄŒ )

 

Piatok –

8.30 – 10.00 – Hokej – muži ( Zimný štadión )

10.00 – 11.00 – Veselé žabky ( CVÄŒ )

10.00 – 11.00 – Korčuliari 6. MŠ Detva ( Zimný štadión )

14.00 – 16.00 – Tenis ( Olymp, III.ZŠ )

14.30 – 17.00 – Gymnastika – staršie ( Gymnastická telocvičňa )

15.00 – 16.30 – Futbal – starší žiaci ( Letný štadión )

15.00 – 17.00 – Rybársky krúžok ( CVÄŒ )

16.00 – 17.00 – DĽH Malíček ( MC Mravček Hriňová )

16.00 – 18.00 – TS Stings - mladší ( CVÄŒ )

16.00 – 18.00 – DFS RatolesÅ¥ ( CVÄŒ )

16.00 – 18.00 – Klub animátorov a dobrovoľníkov ( CVÄŒ )

16.30 – 18.00 – Basketbal ( 3. ZŠ Detva )

17.00 – 18.00 – Hokej – dorast ( Zimný štadión )

17.30 – 19.00 – Futbal – A muži ( Letný štadión )

18.00 – 21.00 – FS Podpoľanec ( CVÄŒ )

 

Sobota –

7.45 – 8.45 – Hokej – žiaci–technicko–taktická príprava ( Zimný štadión )

 

Nedeľa –

8.00 – 10.00 – Hokej – prípravka ( Zimný štadión )