Obvodné kolo BiO - kategória D 

            Obvodné kolo BIO kat.D sa uskutočnilo 26. 5. 2011 v priestoroch CVÄŒ Trend v Detve. Zapojilo sa 10 súÅ¥ažiacich z 5 ZŠ v okrese, ktorí za 90 minút riešili  prakticko –  teoretickú časÅ¥, v ktorej boli úspešní všetci súÅ¥ažiaci. Prví traja boli odmenení diplomom a vecnou cenou.

Komisia pracovala v zložení:

Ing. Anna Krnáčová – predseda

Ing. Miroslava Hozlárová – členka

Ing. Zuzana Iglárová – členka

Darina Šuleková - tajomník

 

Umiestnenie:    

            1. miesto          Beata Šulajova     ZŠ Obr. mieru Detva

2. miesto          Ľubica Hladká       ZŠ Štúrova Detva

3. miesto          Tomáš Uhrin          ZŠ Kriváň

 

 

                                                                               


 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

Vyhodnotenie obvodného kola dopravnej súÅ¥aže
„Na bicykli bezpečne“

 

 

            Obvodné kolo dopravnej súÅ¥aže„Na bicykli bezpečne“ sa uskutočnilo 16.mája 2011 na dopravnom ihrisku súkromnej autoškoly p.Gondu v Detve. SúÅ¥aže sa zúčastnilo 8 ZŠ  z okresu. SúÅ¥ažili 4-členné družstvá v disciplínach – jazda zručnosti, test, poznávanie dopravných značiek, riešenie križovatiek a jazda podľa pravidiel cestnej premávky. SúÅ¥až hodnotila komisia v zložení  príslušníka dopravného inšpektorátu,  príslušníkov mestskej polície a pracovníkov CVÄŒ Trend. ZvíÅ¥azilo družstvo ZŠ Obrancov mieru v Detve, ktoré postupuje do krajského kola, kde bude reprezentovaÅ¥ náš okres.

Touto cestou ďakujeme p. Gondovi za poskytnutie priestorov a bicyklov, Dopravnému inšpektorátu v Detve ako aj Mestskej polícii v Detve za pomoc pri organizovaní tejto súÅ¥aže.

 

 


  

                                    DEŇ ZEME

          Dňa 27. apríla pred CVÄŒ Trend prišli deti zo všetkých MŠ v Detve, aby si
rôznymi aktivitami pripomenuli DEŇ ZEME, ktorý bol síce 22. apríla, ale vtedy
sme slávili tohto roku veľkonočné sviatky.
Deti prišli v doprovode svojich  pani  učiteliek vyzdobené  rôznymi  maskami,
mávatkami a rôznymi rekvizitami pripomínajúcimi prírodu. Predstavili sa krát-
kym  kultúrnym  programom,  po ktorom zoradení  v  sprievode  vyšli  do ulíc
nášho mesta. Doprevádzali ich študenti Gymnázia v Detve.
Po  návrate  každá  MŠ  mala za úlohu  vyzdobiÅ¥  jeden  vagón  tzv. VLÁÄŒIKA
SEPARÁÄŒIKA.

       Dňa  28. apríla  pokračovali  aktivity  ku Dňu Zeme v spolupráci s 5.MŠ v Detve,
ktorá pre žiakov 1. stupňa ZŠ odohrala divadielko o zvieratkách v prírode, na ktoré
číha na každom kroku nebezpečenstvo z odpadu, ktorý prírodu znečisÅ¥uje.
Potom si prezreli prezentáciu o triedení odpadu, ktorá bola veľmi poučná a výchov-
ná.
Žiaci  sa  potom  presunuli na  tvorivé dielne, kde  si mohli  vytvoriÅ¥  z odpadového
materiálu kvietok a strom, ktorými si určite vyzdobili svoje triedy v škole.
Žiaci II. stupňa zasa pracovali v interaktívnych aktivitách na tému "Klimatické zmeny
a energia Zeme", ktoré sme pripravili s Centrom environmentálnej výchovy
ŽIVICA.

    Dňa 29. apríla pokračoval Deň Zeme pre I. stupeň ZŠ na tému " Vesmír a Zem",
kde sa deti dozvedeli veľa zaujímavého a mohli si cez ďalekohľad prezrieÅ¥ Slnko.
Aktivity boli pripravené v spolupráci s Hvezdárňou a planetáriom
v Žiari nad Hronom.

   Počas všetkých troch dní bola v CVÄŒ výstava výtvarných prác žiakov ŽS z okresu
  "VESMÍR OÄŒAMI DETÍ"                         

                                  Obvodné kolo PYTAGORIÁDY
  Dňa 19. apríla sa konalo v CVÄŒ Trend OK PYTAGORIÁDY v kategóriách:
     P6, P7, P8.
    Zúčastnilo sa 11 žiakov zo  ZŠ okresu Detva.
    Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci, ktorí získali aspoň 10 bodov. Pri rovnosti
    súčtu bodov sa žiak, ktorý  v porovnaní so žiakov s rovnakým súčtom bodov
    získal za vyriešenie úloh  viac bodov ako za ušetrený čas, umiestnil v celkovom
    poradí  pred týmto žiakom.
   

    Kategória P6.


    Úspešní riešitelia:

     1. Marián Mališ              21 b            ZŠ s MŠ M. Kolibiara Detv. Huta
     2. Lucia Gondášová    20 b            ZŠ J. J. Thurzu Detva
     3. Lenka Žiaková          19 b            ZŠ s MŠ Školská Hriňová
     4. Martin Dančo            19 b            ZŠ Kriváň
     5. Marek Petráš             18 b           ZŠ J. J. Thurzu Detva
         Michaela Sujová       18 b           ZŠ Kriváň
     6. Patrícia Kurčíková   17 b           ZŠ s MŠ M. Kolibiara Detv. Huta
     7. Ján Melich                  16 b          ZŠ Kukučínova Detva
         Katarína Ružináková 16 b       ZŠ Kriváň
    8. Patrik Michálik             15 b        ZŠ Kriváň
   9.  Adriana Fekiačová     14 b        ZŠ Kukučínova Detva
  10. Dominik Androvič      13 b        ZŠ Vígľaš
  11. Eva Kučerová             13 b        ZŠ Kukučínova Detva
  12. Terézia Danková        13 b        ZŠ Kriváň


      Kategória P7

    Úspešní riešiteia:

    1. Ľubica Hladká          20 b          ZŠ Štúrova Detva
    2. Richard Debnár       19 b          ZŠ Kukučínova Detva
    3. Ján Zauška               14 b          ZŠ s MŠ Školská Detva

 
    Kategória P8

     Úspešní riešitelia:

     1.  Andrea Hybská                  19 b        ZŠ Štúrova Detva
     2. Dominika Rovňanová       15 b        ZŠ Slatinské Lazy
     3. Dana Rudíková                   14 b       ZŠ Obrancov mieru Detva
     4. Dominik Slosiarik               13 b       ZŠ Obrancov mieru Detva
     5. Adriana Gondová               11 b       ZŠ s MŠ Krivec, Hriňová

   
   

  
  Dňa 18. apríla sa v CVÄŒ Trend konalo OK PYTAGORIÁDY v kategóriách:
    P3, P4, P5.
     Zúčastnilo sa 137 žiakov zo ZŠ okresu Detva.
     Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci, ktorí získali aspoň 10 bodov.

    
  Kategória P3

      Úspešní riešitelia:
     
       1.  Martin L. Doskočil         23 b       ZŠ Kukučínova Detva
            Dominik Halaj                 23 b       ZŠ J. J. Thurzu Detva
            Samuel Šulek                 23 b       ZŠ s MŠ M. Kolibiara Detv. Huta
      2.   Silvia Senková              20 b        ZŠ Kukučínova Detva
            Jakub Matúch                20 b       ZŠ Štúrova Detva
            Adela Dančová              20 b       ZŠ Obrancov mieru Detva
      3.  Jakub Pohorelec           19 b       ZŠ J. J. Thurzu Detva
            Ema Bystrianska          19 b        ZŠ s MŠ Školská Hriňová 
            Radoslav Krnáč            19 b       ZŠ Kriváň 
      4.  Michal Jančich               18 b       ZŠ J. J. Thurzu Detva
           Nela Lenďáková             18 b      ZŠ J. J. Thurzu Detva
      5.  Martin Chudý                   17 b      ZŠ Kukučínova Detva
           Peter Kluka                       17 b      ZŠ Kukučínova Detva
      6.   Michaela Holíková         16 b      ZŠ Kukučínova Detva
           Silvia Nemčoková           16 b      ZŠ Kukučínova Detva
      7.  Vanesa Orságová           15 b      ZŠ J. J. Thurzu Detva
      8.  Vladimír Gibaľa                13 b     ZŠ s MŠ Školská Hriňová
      9.  Maximilián Londhoffer   12 b     ZŠ J. J. Thurzu Detva

      Kategória P4

      Úspešní riešitelia:

      1.   Filip Fekiač                    22 b      ZŠ J. J. Thurzu Detva

      2.   Michal Uhrín                  21 b     ZŠ Kriváň
      3.   Samuel Galdík              19 b      ZŠ Vígľaš
            Kristína Krnáčová       19 b      ZŠ s MŠ Krivec, Hriňová   
      4.   Erik Klimo                      17 b     ZŠ Štúrova Detva
      5.   Klára Turčanová          16 b     ZŠ J. J. Thurzu Detva
            Marek Jedlička              16 b    ZŠ  J. J. Thurzu Detva
            Daniela Malatincová    16 b    ZŠ Korytárky
      6.  Jakub Chudý                  15 b   ZŠ Kukučínova Detva  
      7.  Marianna Hrivnáková   14 b   ZŠ Obrancov mieru Detva

    Kategória P5


    Úspešní riešitelia:

    1.   Alex Kuric                   24 b       ZŠ J. J. Thurzu Detva
    2.   Martin Pohorelec      17 b       ZŠ s MŠ Školská Hriňová
 
   3.   Alžbeta Fulajtárová  15 b       ZŠ Vígľaš
   4.    Michal Kret                 13 b       ZŠ s MŠ M. Kolibiara Detv.  Huta                           Obvodné kolo
    Matematickej olympiády

                                                                       
                      
                                        Dňa 6. apríla 2011 sa uskutočnilo v priestoroch CVÄŒ trend OK MO
     v kategóriách Z6, Z7 a Z8.  SúÅ¥ažiÅ¥ prišlo 63 žiakov z 8 ZŠ okresu.
    Úspešným riešiteľom sa stal žiak, ktorý získal aspoň 9 bodov z možných 18.

kategória Z6


Zúčastnilo sa 24 žiakov z 8 ZŠ v okrese, z toho boli štyria úspešní.

    1. Tomáš UHRIN                                 ZŠ Kriváň
    2. Marian MALIŠ                                 ZŠ M. Kolibiara Detvianska Huta
    3. Silvia ĽUPTÁKOVÁ                        ZŠ s MŠ Hriňová, Školská
    4. Martina OSTRIHOŇOVÁ               ZŠ Kukučínova Detva

kategória Z7

Zúčastnilo sa 22 žiakov z 8 ZŠ v okrese, z toho boli traja úspešní.

   1. Ján ZAUŠKA                   ZŠ s MŠ Hriňová, Školská
   2. Peter VRŤO                     ZŠ Kukučínova Detva
   3. Richard DEBNÁR            ZŠ Kukučínova Detva
 
kategória Z8

 Zúčastnilo sa 17 žiakov zo 7 ZŠ v okrese, z toho štyria boli úspešní.

    1. Andrea HYBSKÁ                ZŠ Štúrova Detva
    2. Jana UHRINOVÁ                ZŠ Kriváň
    2. Lucia ROVŇÁKOVÁ          ZŠ Kukučínova Detva
    3. Adriana GONDOVÁ           ZŠ s MŠ Hriňová, Krivec
           


                           OBVODNÉ KOLO
                    CHEMICKEJ OLYMPIÁDY
    
             Na ZŠ J. J. Thurzu v Detve sa dňa 24. marca 2011 uskutočnilo Obvodné kolo
  Chemickej olympiády.

 
   Úspešní riešitelia:

     1.  Martina  ÄŽuricová                 ZŠ Kriváň
     2.  Veronika Vyletelová            ZŠ Obrancov mieru Detva
     2.  Elena Zdechovanová          ZŠ Kriváň
     4.  Nikola Nociarová                  ZŠ Hriňová, Krivec
     5.  Ján Válek                                ZŠ Obrancov mieru Detva
     6.  Veronika Jamnická              ZŠ J. J. Thurzu Detva
     7.  Slavomír Ľalík                       ZŠ Kukučínova Detva 
     8.  Lenka Budáčová                  ZŠ Hriňová, Krivec
     9.  Michal Bohuš                       ZŠ J. J. Thurzu Detva
    10. Michal Kalinec                     ZŠ J. J.  Thurzu
   
    
                                                 OBVODNÉ KOLO
             FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY

                                                  
                
                                                                  52. ročník

                16. marca 2011

  Úspešní riešitelia:

   kategória E:

    1. miesto       Veronika  VYLETELOVÁ          ZŠ Obrancov mieru Detva
   
   kategória F:

    1. miesto      Lucia    MARCINEKOVÁ          ZŠ s MŠ Hriňová, Školská
    2. miesto     Andrea   HYBSKÁ                       ZŠ Štúrova Detva


                    TVORIVÉ DIELNE
  PRE RODIÄŒOV

  
10. marca mohli rodičia opäÅ¥ využiÅ¥ možnosÅ¥ pracovaÅ¥ v tvorivých dielňach - tentokrát techniku korálkovania. Mamičky si vyrobili pekné náušnice, na ktoré boli veľmi pyšné. Na začiatku ani jedna  z nich neverila, že sa jej podarí taký krásny "šperk".
  Obvodné kolo
Biologickej olympiády
 kategória C


 
 
 
Dňa 11. februára 2011 sa konal 45. ročník OK BiO v kategórii C. SúÅ¥ažilo sa v prakticko-teoretickej a  projektovej časti. 
Všetci zúčastnení žiaci boli úspešnými riešiteľmi a prví dvaja postupujú do krajského kola.


Prakticko-teoretická časÅ¥

1.   Ivana Gondová                      ZŠ Kriváň
2.  Katarína Švoňavová             ZŠ Hriňová, Krivec
3.  Roman Kortiš                         ZŠ Štúrova Detva
4.  Patrícia Hladká                       ZŠ Kriváň
5.  Veronika Melicherčíková     ZŠ Hriňová, Školská
6.  Nikola Nociarová                   ZŠ Hriňová, Krivec

7.  Andrea  Hybská                     ZŠ Štúrova Detva
8.  Martina Mivňcháliková         ZŠ Hriňová, Školská
Projektová časÅ¥

1.  Adriana Gondová                ZŠ Hriňová, Krivec
      TVORIVÉ DIELNE PRE RODIÄŒOVDekoratívny vešiačik - srdiečko
10. februára 2011 bol opäÅ¥ vyplnený čas rodičov, ktorí čakali na svoje ratolesti, formou tvorivých  dielní.
Osvojovali si techniku drôtovania a zhotovovali srdiečka pre blížiaci sa sviatok "Valetína", ktorým môžu niekoho obdarovaÅ¥. Každá jedna mamina sa tešila zo svojho umeleckého diela.

                                                   Obvodné kolo
    Geografickej olympiády
   

v kategórii I - 5. ročník ZŠ a H - 6. ročník ZŠ sa konalo 9. februára 2011.
Úspešní riešitelia v kategórii I:

1.   Michal Záchenský        ZŠ Vígľaš
2.   Eva Hrušková               ZŠ Vígľaš
3.   Marek  Dančo               ZŠ Kriváň
4.   Marián Stehlík              ZŠ Obrancov mieru Detva
5.   Jozef  Suja                    ZŠ Kriváň

Úspešní riešitelia v kategórii H:

 1.  Radovan Tomala                         ZŠ Obrancov mieru Detva
 2.  Tomáš  Uhrin                                ZŠ Kriváň
 3.  Michaela Sujová                          ZŠ Kriváň
 4.  Šimon Mrenica                            ZŠ Štúrova Detva
 5.  Štefan Krnáč                               ZŠ Hriňová, Krivec
 6.  Silvia Ľuptáková                        ZŠ Hriňová, Školská
 7.  Martin  Dančo                             ZŠ  Kriváň
 8.  Dominika VýbošÅ¥oková          ZŠ Vígľaš
 9.  Dominik Androvič                     ZŠ Vígľaš
10. Andrej Kutliak                            ZŠ Obrancov mieru Detva
11. Martin Debnár                            ZŠ Štúrova Detva
12. Kristína Zošiaková                   ZŠ Hriňová, Krivec
13. Lucia Bayerová                        ZŠ Vígľaš
14. Michal Stieranka                      ZŠ Hriňová Školská  

v kategótiách G - 7. ročník, F - 8. ročník a  E - 9. ročník sa konalo 10. februára 2011.


Úspešní riešitelia v kategórii G:

1. Magdaléna Klimová                          ZŠ Kriváň
2. Martin Krnáč                                       ZŠ Vígľaš
3. Patrik Mojžiš                                      ZŠ Obrancov mieru Detva
4. Dominika Kučerová                         ZŠ Kukučínova Detva
5. Ivana Matúšková                              ZŠ Obrancov mieru Detva
6. Marek Gužmer                                  ZŠ Obrancov mieru Detva

Úspešní riešitelia v kategórii F:

1. Janka Uhrínová                             ZŠ Kriváň
2. Ivana Gondová                              ZŠ Kriváň
3. Bianka Korínková                         ZŠ Štúrova Detva
4. Patrícia Hladká                              ZŠ Kriváň
5. Petronela Krňanová                    ZŠ Štúrova Detva
6. Inan Maštalirc                                ZŠ Vígľaš

Úspešní riešitelia v kategórii E: 

1. Veronika Vyletelová                      ZŠ Obrancov mieru Detva
2. Kristína Oremová                          ZŠ Hriňová, Školská
3. Katarína Švoňavová                    ZŠ Hriňová, Krivec
4. Jakub  ÄŽurica                                ZŠ Kukučínova Detva
5. Martin Wilim                                   ZŠ Vígľaš
6. Matej Smutný                                ZŠ Kukučínova Detva
7. Tomáš Bystriansky                      ZŠ Kukučínova Detva 

                                                         
  PSYCHOLOGIÄŒKA  A  RODIÄŒIA                                        beseda

             Na základe dopytu, ktorý sme zistili  z  dotazníka vyplneného rodičmi, ktorí priviedli svoje deti na činnosÅ¥ záujmových útvarov do CVÄŒ Trend, bolo zorganizované stretnutie rodičov so psychologičkou PhDr. Danielou GAJDOŠECHOVOU.
Zúčastnené mamy a staré mamy diskutovali s pani psychologičkou o problémoch pri výchove svojich ratolestí. Kládli rôzne otázky, na ktoré reagovali aj navzájom, a tak si vymieňali i svoje skúsenosti a  názory na tak dôležitú činnosÅ¥ ako je výchova detí.
V závere vyslovili požiadavku, aby toto stretnutie nebolo posledné a uvítajú aj iné aktivity v čase, keď čakajú na svoje deti.                          Obvodné kolo
           MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY
Dňa 26. 1. 2011 sa v priestoroch  CVÄŒ Trend v Detve uskutočnilo Obvodné kolo matematickej olympiády Z 5 a Z 9.

 

Z 5 sa zúčastnilo 22 žiakov z 9 ZŠ v okrese. Za čas 2 hodín čistého času mali vyriešiÅ¥ 3 úlohy.

 

1.         Martin Pohorelec         ZŠ s MŠ Hriňová Školská              10 b

1.         Marek Dančo              ZŠ Kriváň                                             10 b

2.         Dušan Hanák               ZŠ Obr. mieru Detva                          9 b

 

            Z 9 sa zúčastnilo 10 žiakov zo 7 ZŠ v okrese. Za čas 4 hodiny mali vyriešiÅ¥ 4 úlohy. Prví traja postupujú do krajského kola.

 

1.         Veronika Vyletelová    ZŠ Obr.mieru Detva                     23 b

2.         Lukáš Majdan             ZŠ Obr.mieru Detva                       15 b

3.         Kristína Oremová        ZŠ Hriňová Školská                     13 b

 

Komisia pracovala v zložení: Mgr. Ľubomír Malatinec, Mgr. Ida Šuttová, RNDr. Soňa Kyseľová, Mgr. Gustáv László, Mgr. Vladimír Marko