Detský folklórny súbor RATOLESŤ
   Detská ľudová hudba DETVANČEK                    Ľudový spev a tanec je jedným z foriem ľudového umenia. Práve oni sa stali základom ľudovej tvorivosti Detského folklórneho súboru Ratolesť a Detskej ľudovej hudby Detvanček.

      Kolektív DFS  Ratolesť vznikol ako tanečný krúžok pri Mestskom dome  pionierov a mládeže v Detve ( v súčasnosti  Centrum voľného času – Trend ) v roku 1974. Prvou vedúcou bola pani Viera Blažeková, ktorá spolu s Adelou Hlávkovou začali vštepovať deťom lásku k našim krásnym ľudovým tradíciám.

Súčasťou DFS Ratolesť je aj Detská ľudová hudba Detvanček, ktorá so súborom spolupracuje a tanečníkov doprevádza od jeho založenia. Prvými muzikantskými vedúcimi boli Ondrej Molota a Mgr. Alexander Ugler.

     Od roku 1978 rolu vedúcich prevzali a deti učili prvým tanečným krôčkom Ing. Igor Krista spolu so Zuzanou Daumovou. Hudba pracovala v tomto období pod vedením Jozefa Mackovova.

Generácia detí  tohto obdobia vymyslela názov a dala meno detskému súboru  RATOLESŤ.

Slovo – ratolesť – malo zvýrazniť našu mladosť, vyjadriť naše pokolenie, nový rod, ktorý chce uchovávať tradície predkov ľudí žijúcich pod Poľanou. V monografii Detva sa uvádza:

„ ... ak sa Detvanovi niečo darilo, alebo mal z niečoho radosť, vyjadril to slovami :“ Je mi ratolesť ....“

     Dve desaťročia – od roku 1981 sa o detičky starali a učili s láskou rozdávať radosť z tanca Emília Sekerešová a Katarína Hrončeková. Pri nácvikoch im pomáhali Jozef Smutný, Ľubomír Ostrihoň, Pavel Gažo, Peter Chebeň, Milan Fašanga, Jaroslav Uhrin, Erika Hazlingerová . Muzičku cibril odchovanec DĽH Detvanček  Ing. Jaroslav Hazlinger.

     Od roku 2001 sa začali po tanečnej stránke o deti starať Mgr. Lenka Tomčíková, Ing. Jozef Lapín a Pavel Gažo, ktorí naďalej pokračovali v odovzdávaní tradícií a našej bohatej ľudovej kultúry. Až do súčasnosti deťom husličky ladí taktiež bývalý člen DĽH Detvanček – Roman Berky.

     Mgr. Dana Rusinová, Zuzana Sujová súbor vedú od roku 2004. Od roku 2007 im  pri deťoch pomáha aj Ján Matúška. Počas tohto obdobia pri vedení súboru pomáhali Lukáš Malík a Mgr. Stanislava Ľuptáková a Mgr. Michaela Matúšková

      Členskú základňu tohto umeleckého telesa tvoria deti vo veku od 3 – 15 rokov, kde systematicky pracuje 90 členov v tanečnej, hudobnej a speváckej zložke.

Členovia DFS Ratolesť a DĽH Detvanček sú rozdelení do samostatných záujmových útvarov, s ktorými vedúci krúžku pracujú : Tancujúce drobce = 3 – 4 ročné deti
Ratoliestky = 5 – 6 ročné deti
Prípravka DFS Ratolesť = deti ZŠ – začiatočníci
Detský folklórny súbor Ratolesť
Detská ľudová hudba Detvanček

     Kraj pod Poľanou ukrýva tak prekrásne zvyky a obyčaje, že súbor svoj repertoár stavia predovšetkým z materiálov čerpaných v domácom prostredí Detvy a okolitých obcí, či lazov. Tvorba jednotlivých programových čísel vychádza z autentického folklóru, v niektorých typoch choreografie s miernou formou štylizácie.

      Kolektív počas svojej existencie účinkoval na rôznych  folklórnych festivaloch a prehliadkach, kde získal rad ocenení. Folklór Podpoľania súbor prezentoval aj za hranicami Slovenska – v Maďarsku, Poľsku, Belgicku, Nórsku, Dánsku, Francúzku, Rakúsku, Rumunsku, Srbsku, v Čechách. S kolektívom pracovala viackrát televízia a Slovenský rozhlas.

 

 

Ponuka programu DFS Ratolesť

1. Priadky – stretnutie chlapcov a dievčat v kúdeľnej izbe, kde sa mládež zabáva, hrá sa a tancuje   

Choreografia: Mgr. Dana Rusinová

Čas: 13 min.

 

2. Fašiangy – chlapčenský fašiangový obchôdzkový tanec s ražňami

Choreografia: Mgr. Dana Rusinová

Čas: 5 min.

 

3. Javorová brána – súbor jarných hier, ktoré sa hrávali deti na Podpoľaní

Choreografia: Mgr. Dana Rusinová

Čas: 4 min.

 

4. Marmuriena jarný zvyk. Dievčatá chodili po staveniach /domoch/  s košíkmi v ruke a zvestovali príchod jari.

Choreogragia: Emília Sekerešová

Čas: 2,30 min.

 

5. Odzemok tanec chlapcov s odzemkovými motívmi

Choreografia: Ing. Jozef Lapin

Čas: 5 min.

 

6. Šatkovec – ľubostný tanec

Choreografia: Mgr. Dana Rusinová

Čas: 4 min.

 

7. Veselicaživý a rytmický tanec s chlapčenskými rozkazovačkami pred muzikou

Choreografia: Ing. Jozef Lapin

Čas: 5,30 min.

 

8. Na koníčky – lúčne hry – súbor hier chlapcov a dievčat

Choreografia: Mgr. Dana Rusinová

Čas: 8 min.

 

9. Zbojníčatá -  parodizovaný tanec dievčat na motívy chlapčenského odzemku.

Choreografia – Emília Sekerešová

Čas: 6 min.

 

10. Vitaj jar – súbor jarných hier, ktoré sa hrávali deti na Podpoľaní

Choreografia – Mgr. Dana Rusinová

Čas: 6,30 min.

 

11. Vareškový – detské hry s vareškami

Choreografia – Mgr. Dana Rusinová

Čas: 6 min.

 

12. Zajačkový – chlapčenský a dievčenský tanec s preskakovaním ponad paličky

Choreografia – Mgr. Lenka Tomčíková

Čas: 4 min.

 

13. Hrajte mi cigáni – Veselica – rytmický tanec chlapcov a dievčat.

Choreografia – Zuzana Sujová

Čas: 6 min.

 

14. Hor sa chlapci – Detský tanec s hrou na ovečky a pastierov.

Choreografia – Mgr. Dana Rusinová

Čas: 6,30 min.

 

15. Bráničky – pre Detvu je charakteristická maľovaná detvianska brána.

                       Tanec s motívmi podliezania brány na melódiu piesne
                       – Ej, ty brána

Choreografia – Emília Sekerešová

Čas : 10 min.

 

16. Spevy – dievčenská spevácka skupina DFS Ratolesť so spevmi z Podpoľania

 

Príprava: Mgr. Dana Rusinová

Čas: 3,25 min.

 

17. Fľaškový tanec – dievčenský tanec s fľaškami, ktorý sa tancoval pri rôznych rodinných , 

                                  resp. zvykoslovných príležitostiach.

Príprava : Mgr. Dana Rusinová

Čas : 5 min.

 

18. DĽH Detvanček – samostatné hudobné vstupy z Podpoľania

Príprava : Roman Berky

 

19. Inštrumentálne nástroje – heligonka, píšťaľka, fujara ....

 

 

Programové bloky:

 

Vianoce v Detve – súhrn vianočných zvykov a obyčajov na Podpoľaní

                            „od Lucie do Vianoc“

Choreografia: Mgr. Dana Rusinová

Čas:  50 min.

 

Svadba – parodická hra na svadobné zvyky

Choreografia: Ing. Jozef Lapin, Mgr. Dana Rusinová

Čas: 20 min.