Detský folklórny súbor RATOLESŤ
   Detská ľudová hudba DETVANÄŒEK                    Ľudový spev a tanec je jedným z foriem ľudového umenia. Práve oni sa stali základom ľudovej tvorivosti Detského folklórneho súboru RatolesÅ¥ a Detskej ľudovej hudby Detvanček.

      Kolektív DFS  RatolesÅ¥ vznikol ako tanečný krúžok pri Mestskom dome  pionierov a mládeže v Detve ( v súčasnosti  Centrum voľného času – Trend ) v roku 1974. Prvou vedúcou bola pani Viera Blažeková, ktorá spolu s Adelou Hlávkovou začali vštepovaÅ¥ deÅ¥om lásku k našim krásnym ľudovým tradíciám.

SúčasÅ¥ou DFS RatolesÅ¥ je aj Detská ľudová hudba Detvanček, ktorá so súborom spolupracuje a tanečníkov doprevádza od jeho založenia. Prvými muzikantskými vedúcimi boli Ondrej Molota a Mgr. Alexander Ugler.

     Od roku 1978 rolu vedúcich prevzali a deti učili prvým tanečným krôčkom Ing. Igor Krista spolu so Zuzanou Daumovou. Hudba pracovala v tomto období pod vedením Jozefa Mackovova.

Generácia detí  tohto obdobia vymyslela názov a dala meno detskému súboru  RATOLESŤ.

Slovo – ratolesÅ¥ – malo zvýrazniÅ¥ našu mladosÅ¥, vyjadriÅ¥ naše pokolenie, nový rod, ktorý chce uchovávaÅ¥ tradície predkov ľudí žijúcich pod Poľanou. V monografii Detva sa uvádza:

„ ... ak sa Detvanovi niečo darilo, alebo mal z niečoho radosÅ¥, vyjadril to slovami :“ Je mi ratolesÅ¥ ....“

     Dve desaÅ¥ročia – od roku 1981 sa o detičky starali a učili s láskou rozdávaÅ¥ radosÅ¥ z tanca Emília Sekerešová a Katarína Hrončeková. Pri nácvikoch im pomáhali Jozef Smutný, Ľubomír Ostrihoň, Pavel Gažo, Peter Chebeň, Milan Fašanga, Jaroslav Uhrin, Erika Hazlingerová . Muzičku cibril odchovanec DĽH Detvanček  Ing. Jaroslav Hazlinger.

     Od roku 2001 sa začali po tanečnej stránke o deti staraÅ¥ Mgr. Lenka Tomčíková, Ing. Jozef Lapín a Pavel Gažo, ktorí naďalej pokračovali v odovzdávaní tradícií a našej bohatej ľudovej kultúry. Až do súčasnosti deÅ¥om husličky ladí taktiež bývalý člen DĽH Detvanček – Roman Berky.

     Mgr. Dana Rusinová, Zuzana Sujová súbor vedú od roku 2004. Od roku 2007 im  pri deÅ¥och pomáha aj Ján Matúška. Počas tohto obdobia pri vedení súboru pomáhali Lukáš Malík a Mgr. Stanislava Ľuptáková a Mgr. Michaela Matúšková

      ÄŒlenskú základňu tohto umeleckého telesa tvoria deti vo veku od 3 – 15 rokov, kde systematicky pracuje 90 členov v tanečnej, hudobnej a speváckej zložke.

ÄŒlenovia DFS RatolesÅ¥ a DĽH Detvanček sú rozdelení do samostatných záujmových útvarov, s ktorými vedúci krúžku pracujú : Tancujúce drobce = 3 – 4 ročné deti
Ratoliestky = 5 – 6 ročné deti
Prípravka DFS RatolesÅ¥ = deti ZŠ – začiatočníci
Detský folklórny súbor RatolesÅ¥
Detská ľudová hudba Detvanček

     Kraj pod Poľanou ukrýva tak prekrásne zvyky a obyčaje, že súbor svoj repertoár stavia predovšetkým z materiálov čerpaných v domácom prostredí Detvy a okolitých obcí, či lazov. Tvorba jednotlivých programových čísel vychádza z autentického folklóru, v niektorých typoch choreografie s miernou formou štylizácie.

      Kolektív počas svojej existencie účinkoval na rôznych  folklórnych festivaloch a prehliadkach, kde získal rad ocenení. Folklór Podpoľania súbor prezentoval aj za hranicami Slovenska – v Maďarsku, Poľsku, Belgicku, Nórsku, Dánsku, Francúzku, Rakúsku, Rumunsku, Srbsku, v ÄŒechách. S kolektívom pracovala viackrát televízia a Slovenský rozhlas.

 

 

Ponuka programu DFS Ratolesť

1. Priadky – stretnutie chlapcov a dievčat v kúdeľnej izbe, kde sa mládež zabáva, hrá sa a tancuje   

Choreografia: Mgr. Dana Rusinová

ÄŒas: 13 min.

 

2. Fašiangy – chlapčenský fašiangový obchôdzkový tanec s ražňami

Choreografia: Mgr. Dana Rusinová

ÄŒas: 5 min.

 

3. Javorová brána – súbor jarných hier, ktoré sa hrávali deti na Podpoľaní

Choreografia: Mgr. Dana Rusinová

ÄŒas: 4 min.

 

4. Marmuriena jarný zvyk. Dievčatá chodili po staveniach /domoch/  s košíkmi v ruke a zvestovali príchod jari.

Choreogragia: Emília Sekerešová

ÄŒas: 2,30 min.

 

5. Odzemok tanec chlapcov s odzemkovými motívmi

Choreografia: Ing. Jozef Lapin

ÄŒas: 5 min.

 

6. Šatkovec – ľubostný tanec

Choreografia: Mgr. Dana Rusinová

ÄŒas: 4 min.

 

7. Veselicaživý a rytmický tanec s chlapčenskými rozkazovačkami pred muzikou

Choreografia: Ing. Jozef Lapin

ÄŒas: 5,30 min.

 

8. Na koníčky – lúčne hry – súbor hier chlapcov a dievčat

Choreografia: Mgr. Dana Rusinová

ÄŒas: 8 min.

 

9. Zbojníčatá -  parodizovaný tanec dievčat na motívy chlapčenského odzemku.

Choreografia – Emília Sekerešová

ÄŒas: 6 min.

 

10. Vitaj jar – súbor jarných hier, ktoré sa hrávali deti na Podpoľaní

Choreografia – Mgr. Dana Rusinová

ÄŒas: 6,30 min.

 

11. Vareškový – detské hry s vareškami

Choreografia – Mgr. Dana Rusinová

ÄŒas: 6 min.

 

12. Zajačkový – chlapčenský a dievčenský tanec s preskakovaním ponad paličky

Choreografia – Mgr. Lenka Tomčíková

ÄŒas: 4 min.

 

13. Hrajte mi cigáni – Veselica – rytmický tanec chlapcov a dievčat.

Choreografia – Zuzana Sujová

ÄŒas: 6 min.

 

14. Hor sa chlapci – Detský tanec s hrou na ovečky a pastierov.

Choreografia – Mgr. Dana Rusinová

ÄŒas: 6,30 min.

 

15. Bráničky – pre Detvu je charakteristická maľovaná detvianska brána.

                       Tanec s motívmi podliezania brány na melódiu piesne
                       – Ej, ty brána

Choreografia – Emília Sekerešová

ÄŒas : 10 min.

 

16. Spevy – dievčenská spevácka skupina DFS RatolesÅ¥ so spevmi z Podpoľania

 

Príprava: Mgr. Dana Rusinová

ÄŒas: 3,25 min.

 

17. Fľaškový tanec – dievčenský tanec s fľaškami, ktorý sa tancoval pri rôznych rodinných , 

                                  resp. zvykoslovných príležitostiach.

Príprava : Mgr. Dana Rusinová

ÄŒas : 5 min.

 

18. DĽH Detvanček – samostatné hudobné vstupy z Podpoľania

Príprava : Roman Berky

 

19. Inštrumentálne nástroje – heligonka, píšÅ¥aľka, fujara ....

 

 

Programové bloky:

 

Vianoce v Detve – súhrn vianočných zvykov a obyčajov na Podpoľaní

                            „od Lucie do Vianoc“

Choreografia: Mgr. Dana Rusinová

ÄŒas:  50 min.

 

Svadba – parodická hra na svadobné zvyky

Choreografia: Ing. Jozef Lapin, Mgr. Dana Rusinová

ÄŒas: 20 min.