Jarný mestský tábor

                       V pondelok - 22.  februára -  sa  Å¾iaci  zo ZŠ stretli v  CVÄŒ  Trend, kde  prežili v mestskom tábore prvý deň jarných prázdnin.
Z rozhovorov sme zistili, že prišli do tábora preto, aby sa doma nenudili, aby zažili niečo nové, zaujímavé, veselé so svojimi priateľmi, ale aj  s novými kamarátmi a mnohí preto, že počas minulých prázdnin strávili v mestskom tábore pekné chvíle i veľa zábavy, a keďže to boli  pre nich nezabudnuteľné zážitky,  chcú takéto chvíle zažiÅ¥ ešte raz.
Bol to deň plný hier, súÅ¥aží, pri ktorých sa zabavili, ale získali aj nové vedomosti, zručnosti a samozrejme spoznali aj nových kamarátov.
Pre starších boli pripravené jednoduché " debrujárske pokusy", ktoré ich veľmi zaujali.
              
                       V utorok - 23. februára - sa opäÅ¥ deti zišli v CVÄŒ Trend. Priniesli si korčule, lebo tento deň dopoludnia strávili na zimnom štadióne. Mnohé z detí dokázali, že na korčuliach určite nestoja prvýkrát, niektoré boli opatrnejšie, ale všetci sa dosýtosti vykorčuľovali.
V CVÄŒ potom popoludní súÅ¥ažili v rôznych pohybových, športových aktivitách. Podávali tie najlepšie výkony, aby sa ich družstvo umiestnilo čo najlepšie a aby nesklamali svojich kamarátov v družstve.
Možno odchádzali domov niektorí  aj unavení, ale  všetci vyjadrili spokojnosÅ¥ s ďalším prežitým dňom v tábore.
          
    
Tvorivé dielne 
        Výroba hračiek
   
            V stredu - 24.februára - bola činnosÅ¥ v tábore zameraná na tvorivosÅ¥ a zručnosÅ¥. Deti sa preniesli trochu aj do minulosti, do obdobia detstva starých rodičov a snažili sa vyrábaÅ¥ hračky, s akými sa oni vtedy hrali a dokázali si ich aj sami vyrobiÅ¥ z dreva, slamy a iných prírodných materiálov. Tvorivá práca ich veľmi zaujala. Výsledok práce každého potešil
 a s nadšením všetci predvádzali svoje hračky a porovnávali si ich navzájom.
Zaujala ich aj práca v tvorivej dielni TULIPÁN, kde mali možnosÅ¥ skúsiÅ¥ rôzne výtvarné techniky a  využiÅ¥ pritom  svoju fantáziu, šikovnosÅ¥, zručnosÅ¥ a estetické cítenie.   
          Korčuľovaním za zdravím

    Vo štvrtok - 25. februára - sa deti dopoludnia opäÅ¥ vybrali na zimný štadión, kde okrem zdokonaľovania techniky korčuľovania odohrali aj hokejový zápas, ku ktorému ich motivoval určite ranný zážitok zo sledovania hokejového zápasu na OH "Slovensko - Švédsko". A tak ako o tom veľkom raňajšom  výsledku, ktorý znamenal víÅ¥azstvo Slovenska, aj o výsleku toho svojho zápasu dlho debatovali, rozoberali možnosti a taktiku.
Popoludní  museli  využiÅ¥   vedomosti, logiku a svoju šikovnosÅ¥  pri správnom  rozlúštení  indícií v súÅ¥ažnej hre, pri ktorej sa dostali až do knižnice CVÄŒ, ku knihám a literatúre.


      Rozlúčka v mestskom tábore
                   

         V piatok - 26. februára - deti v CVÄŒ najprv vymýšÄ¾ali a kreslili zvieracieho mutanta a potom voskovkami a vodovými farbami pripravovali prekvapenie  pre svoje mamičky. 
Popoludní mali za úlohu vymyslieÅ¥ program,  ktorým pobavia ostatných kamarátov, účastníkov mestského távora. Niektorí si vymysleli veselé scénky, iní tancovali. Program bol naozaj pestrý, pekný, zaujímavý a zábavný.  Využili aj rôzne oblečenie z našej tzv. kostymérne, ktoré vhodne dotvorili, kde sa prejavila ich kreativita, tvorivosÅ¥,  fantázia a zmysel pre umelecké stvárnenie postavy.
Po programe si všetci spoločne zatancovali a deti si potom medzi sebou vymenili rôzne malé darčeky, ktoré si pripravili pre svojich kamarátov, ktorých spoznali v tábore a prežili s nimi príjemný prázdninový týždeň.
Nakoniec sme sa všetci rozlúčili s prísľubom na ďalšie stretnutie.        
              

 Mestský tábor
    ŽIHADIELKA
       12. - 16. 7. 2010
              
     Mestský tábor
         ŠVIHADIELKA
            19. - 23. 7. 2010
Mestský tábor
    HALA - BALA
       26. - 30. 7. 2010
              

Mestský tábor
      FARBIÄŒKY - ÄŒARBIÄŒKY
          2. - 6. 8. 2010
              

Mestský tábor
     Konôpky
       9. - 13. 7. 2010