JÚN
 
 4. 6.    od 17.00 do 19.00 hod.  Poď s nami do rozprávky
    5. 6.    o  17.00 hod. Rodičia pozývajú na "Gúľᚠpárty"
    5. 6.    o  11.00 hod. WORKSHOP pre členov STINGS   
    8. 6.    o  17.00 hod. Talent CVÄŒ 2010 - ukončenie krúžkovej činnosti - pre rodičov a 
                               verejnosÅ¥ v KC A. Sládkoviča v Detve
   10. 6.   o  9.00 hod. Minifutbal na  I. ZŠ
   11. 6.   o 16.00 hod. Záhradná párty  - pre deti
             o 18.00 hod. Záhradná párty s externými pracovníkmi
   12. 6    o 10.00 hod. Finále dorasteneckej ligy v šachu o majstra Slovenska v CVÄŒ
   14. 6.  - 17. 6.       Sústrednie talentovaných detí na Zajež
ovej
 

   19. 6.               Vystúpenie DFS a DĽH na festivale v Pliešovciach
   20. 6.  o 15.00 hod. Deň otcov   -  futbalový štadión
  
   26. 6. od 9.30 hod.  I. ročník hokejového guľáša - Zimný štadión kliknúÅ¥
   27. 6.                Vystúpenie DFS a DĽH v Heľpe                
   

   

 
 

MÁJ

 

3.5.             16.00 hod.           Zhrávka - Na ľudovú nôtu – CVÄŒ

4.5.             16.00 hod.           Zhrávka - Slávik Slovenska – CVÄŒ

4.5.              9.00 hod.           Obvodné kolo – Rétorika – CVÄŒ

5.5.             16.00 hod.           Zhrávka – Slávik Slovenska – CVÄŒ


7.5.               9.00 hod.           Na bicykli bezpečne – SAD Detva
         
7.5.             16.00 hod.           Zhrávka – Na ľudovú nôtu – CVÄŒ

11.5.           16.00 hod.           Obvodné kolo – Na ľudovú nôtu

                                               Obradná sieň Mestského úradu v  Detve

11.5.             9.30 hod.           Kolieskové haluze – Zimný štadión Detva

12.5.           10.00 hod.           Obvodné kolo – Slávik  Slovenska

                                      
         Obradná sieň Mestského  úradu v Detve

12.5.                                       Medziškolské kolo – Minifutbal dievčatá

13. 5.                                   Vystúpenie DFS RatolesÅ¥ v Maďarsku

1
4. – 16.5.                               Vystúpenie DFS RatolesÅ¥ – Morava

14. – 16. 5.                                 Majstrovstvá Slovenska Senica – TS Stings

14.5.                                       Obvodné kolo – Minifutbal – Smer Afrika

17.5.             9.00 hod.           Obvodné kolo – Minifutbal – 1. ZŠ DT

20.5.                                       Obvodné kolo – BIO D – CVÄŒ

26. – 30.5.                              Vystúpenie DFS RatolesÅ¥ na Medzinárodnom

                                               detskom folklórnom festivale vo Zvolene


27. - 30. 5.                            Stretnutie s DFS 
                                               Olešnica z Doloplazov 

28. 5.                               Vystúpenie DFS RatolesÅ¥ na I. ZŠ v Detve
                                         Deň na Dedine

25.5.             9.00 hod.         Obvodné kolo - Ľahká atletika 7. – 9. roč.

26.5.             9.00 hod.        Obvodné kolo - Ľahká atletika 5. – 6. roč.

27.5.             9.00 hod.         bvodné kolo - Ľahká atletika 1. – 4. roč.

30.5.                                       Vystúpenie DFS RatolesÅ¥
                                              
 na festivale v Ponikách

30.5.           17.00 hod.        Váľanie májov – DFS RatolesÅ¥

 

 

A P R Í L
 

     5. 4.                                  Veľkonočná oblievačka DFS
   
  7. 4.  o 8.30 hod.                OK MO 6., 7., 8. ročník
     9. 4.  o 11.00 hod.                 Medziškolské kolo McDonalds cup 
  
10. 4.                                          Regionálna súÅ¥až moderných tancov vo Zvolene
   
12. - 22. 4.                                     Výstava Dávida Švejnohu   -  AFRIKA  kliknúÅ¥
   
12. 4.  o 8.30 hod.                           OK Pytagoriády 6., 7., 8. ročník
   13. 4.  o 8.30 a 10.00 hod.            OK Pytagoriády 3., 4., 5. ročník   
  
13. 4.  15.00 - 17.00 hod.           Tvorivé dielne - kartónové kvietky    
   12. 4. - 14. 4.                           Tvorivé dielne - práce z odpadových materiálov na 3. ZŠ    
   15. 4.  o 9.00 hod.                OK McDonalds cup   
   16. 4.                                 Tvorivé dielne - Pre mamičku a ocka  na 3. ZŠ
  
19. 4.  o 9.00 hod.                OK v  minifutbale - st. chlapci
   22. 4.  o 11.00  hod.                Medziškolské kolo v minifutbale ml. chlapci
   
22. 4.  o 9.30 hod.                      Deň Zeme  kliknúÅ¥  
  
 26. 4.                                             Deň Zeme s SCMP v Detve 
   
28. 4. o 10.00 hod.                           Kolieskové haluze - pre I. stupeň ZŠ kliknúÅ¥
 
  29. 4. o 9.00 hod.                          OK v minifutbale - ml. chlapci
   30. 4. o 17.00 hod.                     Stavanie májov
  
30. 4.                                        Tvorivá dielňa
   
  
          M A R E C
    
         3. 3   o 14.00 hod.          Miestna  krajina  v Podpoľaní    súÅ¥až pre   6. roč. ZŠ
                                                                                                      

             
           
5. 3.  o   9.00  hod.                RK volejbal - chlapci
       8. 3. o 17.00 hod.                 Len pre teba mama 
                                                     - posedenie s mamičkami                     
                                                                                            
                                                                
                                                                                          
      
11. 3.  o 9.00 hod.                  KK hádzaná - dievčatá 
      
12. 3  o   8.30 hod.                 OK fyzikálnej olympiády    
  
    16. 3.  o  15.00 hod.                Tvorivá dielňa - rozprávkové leporelo
                                                                                             
               
                                                                                                   

      16. 3.  o 9.00  hod.            KK hádzaná - chlapci
     
18. 3.  o 8.30  hod.           OK chemickej olympiády kat. Dz   - 4. ZŠ Detva
      
 19. 3.                                 Kniha je môj kamarát  -  pre MŠ      
                                                                                      

    
23. 3.  o 15.00 hod.          Tvorivá dielňa - " Ide, ide kuriatko"   
  
     25. 3.   o 8.30  hod.         
OK Hviezdoslavov Kubín 
                                                                                                  

     

      
25. 3.  o 9.00   hod.                     RK volejbal - dievčatá  SŠ
    27. 3.                                    Slovenský pohár - súÅ¥až moderných tancov
    27. 3.                                   Detský hudobný festival 
                                                - súÅ¥až v KC A. Sládkoviča v Detve

   
    29.   3.                                          Európa v škole  - súÅ¥až         
     
    31. 3.                                  Kniha je môj kamarát - pre ZŠ  
                                                                                                                          
    31. 3.  o 14.00 hod           Kto dýcha pre nás - hry v prírode
   
31.3.   o 9.00 hod.            KK volejbal - chlapci SŠ
  


    

  
Polročné p
rázdniny -  1. február
  9. 00 hod.   Debrujárske pokusy v CVÄŒ pre žiakov II. stupňa ZŠ       
                       - jednoduché pokusy z fyziky, tvorivá dielňa

9.30 hod.    Zájazd do Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici
                      pre Å¾iakov  I. stupňa                 
                      - divadelné predstavenie " Bubácka rozprávka " a tvorivé dielne

  13.00 hod.   Chcem byÅ¥ zdravý

                       - beseda spojená s diskotékou v CVÄŒ


  9.00 - 13.00 hod.   Sústredenie TS STINGS v CVÄŒ

                       
                                  

  F E B R U Á R

    3. 2.     o 8.30     Biologická olympiáda  OK
 
    4. 2.     o 9.00     Dejepisná olympiáda   OK
                o 9.00      Regionálne kolo vo vybíjanej  na III. ZŠ
                o 14.00   Tvorivá dielňa
   
    9. 2.       15.00 - 18.00  Tvorivá dielňa  - Urob so bábiku

  10. 2.     o 8.30     Geografická olympiáda  OK

   11. 2.    o 8.30     Geografická olympiáda  OK  
                 o 9.00     Krajské kolo vo vybíjanej   na III. ZŠ

                                                           
   12. 2.    o 16.00     Valentín v CVÄŒ
                                                       
   12. 2.                  Vystúpenie DFS RatolesÅ¥ a DĽH Detvanček v ÄŒiernom Balogu

   16. 2.   o 9.00       Volejbal dievčatá OK  - Šporová hala
                                  Fašiangový sprievod v Detve


   17. 2.   o 10.30     Zdravý životný štýl  - beseda
                o 9.00       Volejbal  chlapci  OK - Športová hala

   18. 2.   o 16.00     Pudingová párty pre deti MŠ

   15. - 19. 2.             Interaktívna rozprávka

   28. 2.  o  15.00     Vyšívanie krivou ihlou  
                            
  
J a r n é  p r á z d n i n y
   
kliknite sem Mestský tábor pondelok - piatok 

               
   Sústredenie DFS a DĽH  22. a 23. 2.
        
           

              

 


               JANUÁR
                                                                                                    
    13. január - Obvodné kolo "Šaliansky MaÅ¥ko" o 9.00 hod.

    14. január - Obvodné kolo vo vybíjanej - dievčatá 3. - 4. roč. o 9.00 hod.
    15. január - Obvodné kolo vo vybíjanej chlapci 3. - 4. roč. o 9.00 hod.

    19. január - Obvodné kolo olympiády Aj o 9.00 hod.
    20. január - Obvodné kolo olympiády Nj o 9.00 hod.
    21. január - "Zahrajme sa na doktorov" - určené deÅ¥om ml. školského veku
                       a predškolákom
                       ViesÅ¥  deti  k  správnej zdravotnej starostlivosti, zdravotnej prevenci

                       a odbúranie stresu pri návšteve lekára  o 16.00 hod.
    22. január - Múdre hlávky - kvíz pre deti MŠ o 16.00 hod.
  27. január - Obvodné kolo matematickej olympiády Z5  a Z9 o 8.30 hod.
 
 29. január - Zahrajme sa na architektov - zábavná súÅ¥až  o 16. 00 hod.