Z histórie


                

                       1. novembra 1974 sa otvorili "brány" novozaloženého Mestského domu pionierov  a mládeže v Detve ako štátne mimoškolské výchovno-vzdelávacie zariadenie.
Zakladateľkou a prvou riaditeľkou bola p. Hilda Miháľová.
Krúžková činnosÅ¥ začala
7. januára 1975.
Boli to krúžky : fotografický, šachový,  folklórny- tanečný, hudobný  - sláčikové nástoje, bábkársky,  turistický,  rezbársky, dychové nástroje, klub dievčat, detvianska výšivka
Aktivity v tom čase boli rôznorodé ako napr.: Týždeň pionierskych aktivít
                                                                  Posedenie pri čaji
                                                                  Branný pretek " Poznaj svoje mesto "
                                                                  100 spartakiádnych km
                                                                  Cyklistické preteky
                                                                  Stop dopravným nehodám
                                                                  Miss bábika a iné       
V snahe čo najefektíbnejšie využiÅ¥ voľný čas detí sa záujmová činnosÅ¥ rozvíjala,  a tak postupne  pribúdali ďalšie  krúžky.
V školskom roku 1976/77 sa otvorila činnosÅ¥ na Turistickej základni na Kostolnej - Stavanisku, kde sa okrem pionierskych táborov uskutočňovali aj rôzne podujatia športové, prírodovedné, kultúrne, ale aj iné.
Letná činnosÅ¥ bola bohatá. Realizovali sa tábory: v Patinciach, Hurbanove, Mikulove, Vimperku, Slovenskom Raji. Nechýbali  ani recipročné zahraničné tábory - v Maďarsku, Poľsku, Nemecku a vybraní jednotlivci sa zúčastnili Medzinárodných táborov mieru.
Po  desiatich rokoch sa v akcii Z vybudovala nová budova, do ktorej priestorov sa MsDPM presÅ¥ahoval 26. apríla 1984. Keďže v nových priestoroch bolo aj viac miesta, začala sa krúžková činnosÅ¥ rozvíjaÅ¥, a tak sa vytvoril krúžok: dráhových modelárov, elektrotechnický, plastikových modelárov, leteckých modelárov a lodných modelárov a neskôr krúžky výpočtovej techniky. MsDPM sa zmenil neskôr na Dom detí a v roku 1990 na Centrum voľného času - Trend. Názov Trend vzišiel z tanečnej skupiny Trend, ktorá pracovala v zariadení.
Od tohto obdobia  činnosÅ¥ v technických krúžkoch začala upadaÅ¥ a záujem detí sa začal uberaÅ¥ hlavne tanečným smerom.
Od založenia MsDPM až podnes  si svoje prvenstvo stále drží DFS RatolesÅ¥ a DĽH Detvanček, ktorí majú dobré meno na Slovensku i v zahraničí.
Nemenej úspešnými krúžkami sú aj krúžky moderného tanca. TS Stings sa zúčastňuje rôznych súÅ¥aží nielen slovenského, ale aj európskeho a svetového rozmeru, kde získali niekoľko ocenení majster a vicemajster.
Okrem pravidelnej záujmovej činnosti od založenia sa pripravuje aj príležitostná činnosÅ¥ s rôznorodým zameraním.