J Ú N


                  1. jún o 16.30 hodine pred CVÄŒ Trend - MDD
                                   HALA - BALA v CVÄŒ


7. 6. o 8.30 hod. OK v minifutbale 1.-2. roč. ch  na Futbalovom štadióne
8. 6. o 8.30 hod. OK vo volejbale st. žiačky ZŠ
9. 6. o 8.30 hod. OK v minifutbale ml. žiaci na Futbalovom štadióne
10. 6. o 17.30 hod. Guľᚠ- párty rodičov DFS RatolesÅ¥ a DĽH Detvanček
                        na Amfiteátri v Detve

11. 6.                Vystúpenie DFS RatolesÅ¥ a DĽH Detvanček v Podkriváni           
12. 6.                ÚčasÅ¥ DFS RatolesÅ¥ a DĽH Detvanček
                       na Detskom folklórnom festivale v Ponikách

14. 6. o 15.00 hod.  Nábor do záujmového útvaru SPOLOÄŒENSKÝCH TANCOV
                         v CVÄŒ Trend    plagát

16. - 18. 6.        ÚčasÅ¥ DFS RatolesÅ¥ a DĽH Detvanček na Detskom
                       festivale v Zábrehu na Morave

18. 6. o 10.00 hod. Hokejový guľᚠna Zimnom štadióne  plagát
23. 6. 16.00 - 18.00 hod. Konkurz do DFS RatolesÅ¥ v CVÄŒ Trend 


   
M Á J


     3. 5.    o  8.0O hod.   Vybíjaná 3.- 4. roč.  dievčatá        ZŠ s MŠ Hriňová, Krivec
     4. 5.    o  8.30 hod.    Vybíjaná 3. - 4. roč. chlapci          ZŠ Obrancov mieru Detva
   
  6. 5.    o 8.00 hod.     Veľký futbal - dievčatá                  Futbalový štadión Detva
    
6. - 7. 5.                        Majstrovstvá Slovenska v Senici                        
    
7.  5.    o 16.00 hod.   Vystúpenie DFS RatolesÅ¥ a DĽH Detvanček  nas Budinej
   
11. 5.    o  16.00 hod.  Slávik Slovenska                          Mestský úrad Detva
    13. 5.    o  8.30   hod.  Volejbal dievčat
    13. 5.    o 9.00 hod.     Tvorivá dielňa                                ZŠ Štúrova Detva  
    16. 5.    o 8.30 hod.     Na bicykli bezpečne                     Autoškola p. Gondu 
 
  19. 5.    o 9.30 hod.     Slnko pre všetkých                      Zimný štadión    
    24. - 25. 5.  o 8.30 hod. Ľahká atletika                             Futbalový štadión 
   
26. 5.  o 8.30 hod.     OK BiO kat. D                                  CVÄŒ Trend
                        
   

                                                                                   
                           

 
    APRÍL
  4. 4.                 OK Gymnatika       ZŠ Obrancov mieru Detva
 
       6. 4.  o 8.30 hod,  OK  MO   - kat. z6, Z7, Z8    v CVÄŒ Trend
       7. 4.  o 8.30 hod.  OK Minifutbal ch + d koedukované
       8. 4.  o 8.00 hod.  RK Vybíjaná ml. d.
      12. 4. o 16.00
hod. Zhrávka Na ľudovú nôtu     v CVÄŒ Trend
      15. 4. -  16.4. hod. Stings na súÅ¥aži v Šali
      16. 4. Regionálna súÅ¥až DFS v Dobrej Nive
      18. 4. o 16.00 hod. Zhrávka Na ľudovú nôtu      v CVÄŒ Trend
      18. 4. o 8.30 hod.   OK Pytagoriády              v CVÄŒ Trend
      19. 4. o 8.30 hod.   OK Pytagoriády              v CVÄŒ Trend
      20. 4. o 9.00 hod.   OK Rétorika                  v CVÄŒ Trend
      20. 4. o 8.00 hod.  KK Hádzaná ch
      20. 4. o 16.00 hod.
Zhrávka Na ľudovú nôtu      v CVÄŒ Trend
      25. 4. Veľkonočná oblievačka DFS
     
27. 4. o 16.00 hod.  Zhrávka Na ľudovú nôtu      v CVÄŒ Trend
     
27. - 29. 4.   Podujatia ku Dňu Zeme       v CVÄŒ Trend
                        27. apríla - pre MŠ 
                                      9.30 hod. - PROGRAM DETÍ MŠ
                                                     pred CVÄŒ Trend
                                     10.00 hod. - SPRIEVOD
                                                     detí MŠ ulicami mesta
                                                     Spoluorganizátor:
                                                     Gymnázium Detva
                                     10.45 hod. - MAĽOVANIE NA CHODNÍK
                                                     pred CVÄŒ
                                                     Zhotovenie a výzdoba
                                                     "VLÁÄŒIKA SEPARÁÄŒIKA"
                        28. apríla - pre II. stupeň ZŠ od 9.00 do 14.00 hod.
                                      KLIMATICKÉ ZMENY A ENERGIA ZEME
                                      / aktivity, zážitkové učenie/
                                      ŽIVICA - Centrum environmentálnej výchovy
                                      pre I. stupeň ZŠ od 9.00 
                                      Divadlo detí 5. MŠ a prezentácia ako triediÅ¥
                                      odpad
                                      Tvorivé dielne - zhotovanie výrobkov
                                      z odpadového materiálu
                        29. apríla - pre I. stupeň ZŠ od 9.00 hod.do 14.00 hod.
                                      VESMÍR A ZEM  / aktivity/
                                      KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
                                      Žiar nad Hronom
                       od 20. apríla do 29. apríla výstava výtvarných prác žiakov
                                      okresu Detva
                                      VESMÍR OÄŒAMI DETÍ
                                               

     29. 4.  o 16.00 hod.  OK Na ľudovú nôtu     v CVÄŒ Trend
     
      

     
       

 
  

 


    MAREC

  5. 3.                    FAŠIANGY                      
 10. 3.  o  9.00 hod.   OK FLORBAL CUP - chlapci  ZŠ Obrancov mieru Detva    
 11. 3.  o  9.00 hod. 
 
OK FLORBAL CUP - ml. chlapci   ZŠ Obrancov mieru Detva 
 11. 3.  o 18.00 hod.  VENÄŒEK     
         CVÄŒ Trend
 12. 3.  o 10.00 hod.  PILATES DEŇ V CVÄŒ 
 15. 3.  o  9.00 hod.  OK ROZPRÁVKOVÉ VRETIENKO  CVÄŒ Trend 
 16. 3.  o  8.30 hod.  OK FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA   CVÄŒ Trend
 17. 3.  o  9.00 hod.  OK FLORBAL CUP- st. dievčatá  ZŠ J.J. Thurzu Detva
 22. 3.  o  9.00 hod.  RK VOLEJBAL - chlapci SŠ  Športová hala Detva
 24. 3.  o  9.00 hod.  KK  VOLEJBAL - chlapci SŠ   Športová hala Detva
 24. 3.  o  8.30 hod.  OK CHEMICKÁ OLYMPIÁDA
                          -kat. Dz                         CVÄŒ Trend
 29. 3.  o 9.00 hod.  
OK MALÝ FUTBAL - dievčatá       
 
30. 3.  o 9.00 hod.   OK HVIEZDOSLAVOV KUBÍN  CVÄŒ Trend
 
31. 3.  o 9.00 hod.   MALÝ FUTBAL - st. chapci

          PILATES - plagát

 

   FEBRUÁR
   
   2. 2.  o 9.00 hod.    OK Dejepisná olympiáda     v CVÄŒ Trend
   3. 2.  o 9.00 hod.    OK Vybíjaná dievčatá
   3. 2.  o 16.00 hod.   Psychologička a rodičia - beseda  v CVÄŒ Trend
   4. 2.  o 13.00 hod.   Tvorivá dielňa  pre 3. ZŠ Detva  v CVÄŒ Trend
   9. 2.  o 8.30 hod.    OK Geografická olympiáda  v CVÄŒ Trend

  10. 2.  o 9.00 hod.    OK Stolný tenis ch, d.
 

11. 2. 
o 8.30 hod.    OK Biologická olympiáda kat. C  v CVÄŒ Trend
  11. 2.  o 16.00 hod.  Karneval c CVÄŒ
 
    ÄŒO VÁS ÄŒAKÁ NA KARNEVALE ?
   Pre všetkých malých aj veľkých je pripravená reštaurácia so zaujímavým MENU, zábavné   
   súÅ¥aže, tombola...
   A ešte niečo: Vystúpenie tanečných krúžkov CVÄŒ a diskotéka ...

   
Tak neváhaj, zober si masku a náladu so sebou, za ruku kamaráta, do vrecka pár cenÅ¥ákov,
    pod pazuchu prezúvky a príď!!!!

   
Vstupné: 10 centov    14. 2. - 18. 2.        Jarný mestský t
ábor v CVÄŒ

   JARNÉ  PRÁZDNINY


                                                                                  
od 14. do 18. februára


                  Návšteva plavárne - plagát
             

                  Mestský tábor

          
   JANUÁR
 
  18. 1.   o  8.30 hod.    OK Olympiády Aj             CVÄŒ Trend Detva
  20. 1.   o  8.30 hod.    OK Olypiády Nj              CVÄŒ Trend  Detva
  21. 1.   o  9.00 hod.    OK Šalianky MaÅ¥ko          CVÄŒ Trend Detva
  21. 1.   o 19.00 hod.   Vystúpenie DFS RatolesÅ¥
                              a DĽH Detvanček na plese  KC A. SládkovičaDetva
  26. 1.   o  8.30 hod.    OK Matematickej olympiády CVÄŒ Trend Detva
  28. 1.  o 17.00 hod.    Páračky                       CVÄŒ Trend Detva
  24.1. - 28.1             Interaktívna rozprávka      CVÄŒ Trend Detva  
  
   

 
 31. januára 2011 POLROÄŒNÉ PRÁZDNINY
             od 9.00 do 12. 00 hod.- Interaktívna rozprávka
            
od 9.00 do 12. 00 hod.- Tvorivé dielne - 
                                            Lego stavebnice  

             od 10.00   Sústredenie RatolesÅ¥
             od 10.00   Sústredenie Stings
             od 16.00   Premietanie rozprávok
                                           
  
      DECEMBER

1. 12.  o  9.00 hod.        OK Olympiády zo Sj         CVÄŒ Trend Detva
3. 12.  o 17.00 hod.       Súborové chodníčky          KC A. Sládkoviča Detva  
5. 12.  o 14.00 hod.       Mikuláš na ľade              Zimný štadión Detva 
6. 12.  o   9.00 hod.      Mikuláš na MŠ                    
7. 12.  o   9.00 hod.      OK v basketbale - chlapci   I. ZŠ Hriňová
9. 12.  o   9.00 hod.      OK v basketbale - dievčatá I. ZŠ Hriňová
9. 12.  o   9.00 hod       Tvorivé dielne - Vianoce      III. ZŠ Detva
10. 12.                      Tvorivé dielne - Darček pod stromček   CVÄŒ Trend v Detve
16. 12. o 17.00            Vianoce pre ext. pracovníkov CVÄŒ Trend                                                               NOVEMBER

 

  
8. 11   o 14.00 hod.     Z úcty k Vám  - vystúpenie DFS RatolesÅ¥
                                a ĎĽH Detvanček
                                - KC A. Sládkoviča Detva
 
10. 11  o   9.30 hod.     Spidermani na korčuliach
                                - Zimný štadión Detva
   19. 11   o   17.00 hod. Oceňovanie športovcov
                               - KC A. Sládkoviča Detva
  
19. 11.                   Vystúpenie DFS RatolesÅ¥ a DĽH Detvanček
                               Hrajte že mi, htrajte
                               - Banská Bystrica
   24. 11.                    OK v šachu
                               -CVÄŒ Trend Detva

   25. 11.   o 8.00 hod.    OK Olympiády v Sj
                               - CVÄŒ Trend
  
26. 11.   o 13.15 hod.  Tvorivá dielňa pre III. ZŠ Detva 
                               - CVÄŒ Trend 
   26.-28.11.               Sústredenie DFS RatolesÅ¥
                               - Škola v prírode Detvianska Huta

   30.11.                    Tvorivá dielňa Stará mama a deti           
     

  

           
 
 
                                                  
NOVÝ ZÁUJMOVÝ ÚTVAR - plagát

    OKTÓBER

 2. 10.   o 13. 30 hod.  Vystúpenie TS STINGS na "Detvianskom jarmoku"
 
3. 10.   o 14. 00 hod.  Vystúpenie DFS RatolesÅ¥ a DĽH Detvanček na "Detvianskom jarmoku"
  5. 10.  o  14. 00 hod.  STREETBALOVÝ TURNAJ  v telocvični III. ZŠ
 
7. 10. - 11. 10.    Zájazd DFS RatolesÅ¥  a DĽH Detvanček do Srbska
                               Vystúpenie v Kovačici a Padine
 8. 10 o 12.15 hod.   Tvorivé dielne pre III. ZŠ
14.10.  o 9. 00 hod. Veľký futbal na Futbalovom ihrisku v Detve
15. 10.  o 8.00 hod.  Tvorivé dielne na III. ZŠ
20.10. o 8.30  Obvodné kolo Timravina studnička
28.10.  o 18.00 Tajomstvo strašidiel    /plagát/

PLAGÁT - SPIDERMANI NA KORÄŒULIACH

 


 

 September

 

 

 

 

  2.9.   Nábor do záujmových útvarov po ZŠ

 8.9.   14.00 – 18.00  Deň otvorených dverí v CVÄŒ  plagát tu

10.9.    8.30          Národná cyklistická súÅ¥až Antona Tkáča 
                                     
plagát tu


SÚŤAŹ SA NEKONÁ PRE NEPRIAZNIVÉ POÄŒASIE


11.9.                 Babie leto – SúÅ¥až Žilina – TS STINGS

11.9.                 Vystúpenie DFS RatolesÅ¥  

                      Prehliadka heligonkárov – Korytárky

12.9.                 Vystúpenie DFS RatolesÅ¥
  - Sviatok  pod Poľanou  -

Amfiteáter Detva

17. – 19.9.          Sústredenie TS STINGS – Ružiná

                     Bábkové divadlo v CVÄŒ