Plán práce oddelenia nájdete tu
RELAX A MAKAÄŒKA

 

 

   V dňoch 14.6. – 18.6. sa uskutočnilo sústredenie TS Stings vo Vzdelávacom centre Zaježová-Polomy. Okrem nádhernej prírody a pekného naturálneho ubytovania si tanečníci  vychutnali aj vegetariánsku stravu. V kombinácii všetkých týchto faktorov mohli tanečníci podávaÅ¥ čo najlepšie výkony. Spolu so svojou trénerkou Sany Kubkovou pracovali na vytváraní novej choreografie. Disko prvky s deÅ¥mi dolaďovala Radka Šufliarska, no a hip hop Janko Homoľa. Venovali sme sa aj cvičebnej metóde Pilates. Najväčšiu radosÅ¥ deÅ¥om spôsobila  obrovská trampolína, kde sa mohli vyskákaÅ¥ do sýtosti. SpojiÅ¥ relax a zábavu spolu s tréningom a makačkou je to najlepšie čo deti mohli na sústredení prežiÅ¥.


TALENT CVČ TREND 2010
UKOÄŒENIE KRÚŽKOVEJ ÄŒINNOSTI

 

 

V utorok 8. júna 2010 CVÄŒ Trend v Detve slávnostne ukončilo svoju krúžkovú činnosÅ¥ v školskom roku 2009/2010. Spôsob, ktorý si zvolili by mohol svojou rozmanitosÅ¥ou konkurovaÅ¥ aj populárnym televíznym formátom. Od 17. hodiny sa totiž hľadal najväčší "Talent CVÄŒ Trend". V programe sa odprezentovali takmer všetky záujmové krúžky, no s veľkou prevahou sa tancovalo a to na rôzne štýly. Hip-hop, disco, folklór, a na záver čoraz populárnejší show dance so zaujímavým príbehom a choreografiou.

 

Programom sprevádzala Mirka Lenďáková, ktorá spolu s divákmi v preplnenej sále KC AS v Detve vytvorila úžasnú atmosféru pre všetky účinkujúce talenty. Nechýbala ani odborná porota, síce len dvojčlenná, ale svoju úlohu zvládala statočne, hoci vybraÅ¥ najväčší talent bolo skutočne náročné. Odbornú časÅ¥ a tanečnú techniku hodnotila jedna z tréneriek CVÄŒ Trend Sany Kubková, ktorá svojimi vyjadreniami mnohých tanečníkov určite motivovala aj do budúcnosti. Celkový dojem z vystúpenia hodnotila Eva Peknušiaková, bývalá členka CVÄŒ Trend.

V tomto zložení si porota, ako aj všetci prítomní diváci, mohli vychutnaÅ¥ tanečné umenie malých ÄŒokoládok, detičiek z Domova sociálnych služieb v Detve, ktoré sa predstavili v spoločnej choreografii s tanečníkmi zo Stings-u, ďalej to boli dievčatá zo Stingsáčika, ako aj Prípravka I. a II. „Stings rodinu“ skompletizovali na javisku tí najstarší členovia tanečnej skupiny Stings. ZahanbiÅ¥ sa nedal ani úplne odlišný hudobný a tanečný žáner. Detský folklórny súbor RatolesÅ¥ svojím vystúpením dvíhal zo stoličiek nielen divákov, ale aj porotu. Žánrovo odlišné bolo aj vystúpenie chlapcov z karate krúžku, ktorí predviedli svoju zručnosÅ¥ v simulovanom boji a energické vystúpenie roztlieskavačiek. Záver prezentácie členov CVÄŒ Trend patril opäÅ¥ TS Stings a spomínanému show dance, ktorý porotu a divákov oslovil najmä vlastnou choreografiou tanečníkov a výberom zaujímavej hudby.

O prekvapenie sa postarali trénerky CVÄŒ Trend v zložení: Sany Kubková, Laura Oláhová  Mirka Jombíková, Simča Hanusková a Marianka Marunčiaková, ktoré odprezentovali spoločnú choreografiu venovanú všetkým svojim, malým i veľkým tanečníkom. Mnohé z nich sa týmto spôsobom s nimi  rozlúčili, keďže ich pôsobenie v CVÄŒ Trend sa končí. Mirka Lenďáková poďakovala za ich prácu so všetkými deÅ¥mi a neskrývala smútok za týmito výnimočne šikovnými dievčatami.

 

Na záver poďakovala všetkým vedúcim a pracovníkom za krásny podvečer plný hudby, tanca a úsmevu, aj riaditeľka CVÄŒ Trend, pani Ida Šuttová a uznanie za všetkých rodičov vyjadrila aj pani Janka Boráková.

Utorkovým večerom sa opäÅ¥ potvrdil význam a potreba činnosti centier voľného času a ich záujmových krúžkov. Deti z Detvy a blízkeho okolia patria medzi tie šÅ¥astné, ktorým je umožnené rozvíjaÅ¥ svoje talenty a stretávaÅ¥ sa s Ä¾uďmi, ktorí ich inšpirujú, motivujú a posúvajú ďalej.           

       

 

                                                    Evka Peknušiaková

 


     MAJSTROVSTVÁ  SLOVENSKA
 

 

Tanečná súÅ¥až sa uskutočnila v rámci tanečnej organizácie STOD IDO, ktorej členom je aj TS Stings. Majstrovstvá Slovenska sú vrcholovou súÅ¥ažou. Vo vysokej konkurencii si deti vytancovali pekné umiestnenia.
Detská veková kategória : Disko sóla dievčatá( 67 ) S.Hroncová 32.miesto, A.Kondrlíková 38.miesto, E.Sufliarska  ., D.Hlivová 65.miesto

Disko sólo chlapci ( 7 ) A.VýbošÅ¥ok 4.miesto

Disko duá (40) S.Hroncová+E.Šufliarska 13.miesto,
D.Hlivová+A.Kondrlíková 25.miesto, N.Lenďáková+S.Hroncová 37.miesto

Disko skupina 10.miesto

Juniorská veková kategória : Disko sóla ( 109 ) D.Oláhová 15.miesto, L.Pacigová  38.miesto

Disko duá ( 57 ) L.Pacigová+D.Oláhová 10.miesto, M.Mičudová+Z.Straková 56.miesto

Disko skupina 11.miesto

Disko streatt show 5.miesto

Poďakovanie patrí predovšetkým trénerke Sany Kubkovej, ktorá deti na súÅ¥až pripravovala.

 

 

 

 

 


      


    TANEÄŒNÁ SÚŤAŽ – POVAŽSKÁ BYSTRICA

 

27. 3. 2010 sa uskutočnila v Považskej Bystrici súÅ¥až tanečnej organizácii STOD IDO, ktorej sa zúčastnila aj tanečná skupina Stings z Centra voľného času – Trend, Detva. Tanečníci súÅ¥ažili v rôznych disciplínach :
Disko dance duá – deti:
Nelka Lenďáková + Simonka Hroncová, Slávka Hroncová + Erika Šufliarska (postup do semifinále),
Disco dance skupina - deti :
N.Lenďáková, S.Hroncová, E.Šufliarska, A.Kondrlíková, A.VýbošÅ¥ok, V.Antošová, D.Hlivová (postup do finále 6.miesto)Disko dance duá – juniori:
Zuzka Straková + Miška Mičudová, Petra Krňanová + Emka Hurtečáková, Dominika Oláhová + Lívia Pacigová (postup do semifinále)
Disco dance skupina - juniori:
D.Oláhová, L.Pacigová, P.Krňanová, E.Hurtečáková, J.ÄŒinčurová, L.Rovňáková, D.Káčerová ( 7.miesto )

       


  
Kniha je môj kamarát

Kniha je veľmi dôležitou súčasÅ¥ou vývinu dieÅ¥aÅ¥a, formuje jeho osobnosÅ¥, pomáha mu vytváraÅ¥ svet fantázie a predstavivosÅ¥. V dnešnej dobe, v ktorej nás  Äím ďalej pohlcuje svet počítačov, netreba knihu opomínaÅ¥. Centrum voľného času – Trend pripravilo pre deti MŠ podujatie o knihe s názvom „Kniha je môj kamarát“. DeÅ¥om sme pripravili zábavné súÅ¥aže, ktoré boli zamerané na tvorivosÅ¥ a fantáziu. Súviseli s pôvodnými slovenskými rozprávkami, ktoré deti poznajú už možno menej.


               VALENTÍN V CVÄŒ

             

           Sviatok Valentína nemá u nás dlhú tradíciu, napriek tomu sa pomaly stáva súčasÅ¥ou našich životov. A Äo, veď každá príležitosÅ¥  k pekne strávenej chvíľke je dobrá. A nemusia ho oslavovaÅ¥ len zamilovaní...láska má predsa mnoho podôb. Centrum voľného času pripravilo Valentína pre všetkých, ktorí mali chuÅ¥ ho osláviÅ¥ dobrou náladou. Celé naše "Centrum" sa zaodelo do nádhernej valentínskej výzdoby, ktorá prispela k peknej atmosfére. Pre všetkých sme pripravili diskotéku, ktorá bola doplnená vystúpeniami našich tanečných krúžkov ( Prípravka I. a II., Stingsáčik, Stings, Roztlieskávačky ). Veľa zábavy priniesli aj valentínske zábavné súÅ¥aže za sladkú odmenu.
Maškrtníci si prišli na svoje aj v „ Bufete Srdiečko „, ktorý  ponúkal pestré valentínske menu od mačacích očiek, slaných srdiečok až po žabí sliz...Mňam ! Tety bufetárky sa veru mali čo obracaÅ¥, veď ceny za dobroty boli naozaj symbolické.
ÄŽalším prekvapením bola aj valentínska tvorivá dielňa, kde sa vyrábali srdiečka ako na bežiacom páse. Väčšinou však pre mamičky...Trochu tajomna vniesla do celej akcie valentínska zábavná veštiareň. ÄŒo sa v nej dialo to zostalo pre nás zahalené...Ale všetky dievčatá čakali poctivo v rade a vychádzali podozrivo usmiate. Nálada bola naozaj vynikajúca.
Najväčšiu radosÅ¥ mali deti z tomboly, ktorú si zakúpili na začiatku za 1 centík a každému sa niečo ušlo. Valentína v CVÄŒ sme oslávili „najvalentínskejšie“ ako sa len dá... 

         Zahrajme sa  na  architektov
       


                             29.  januára  o 16. 00 hodine sme sa v CVÄŒ zahrali na architektov ...  A ako? Pripravili sme  pre deti I. stupňa ZŠ zaujímavú súÅ¥až " Zahrajme sa na architektov ". Naši malí - veľkí architekti prejavili veľkú dávku tvorivosti pri plnení všetkých súÅ¥ažných  zadaní, ktoré boli rôznorodé. VytvoriÅ¥ návrh ľubovoľne  zvolenej izby, bolo prvým zadaním, na ktorom  naši  architekti  zapracovali.  Svoju priestorovú  inteligenciu prejavili  pri poskladaní domčeka podľa  návrhu, svoj um a  bystrosÅ¥ pri určovaní " čo do   izby naozaj nepatrí " .  Zmysel pre vkus  zasa pri zariaďovaní malej izby v malom dome  ...  A aj keď nábytok bol detský,  určený pre bábiky, deti sa prejavili  ako bytoví dizajnéri.  Farby a  farebné  odtiene  sú neodmysliteľnou  súčasÅ¥ou  pri tvorbe interiéru. Vhodne zvoliÅ¥ farbu tapety, ozdobného pásika a závesu do  konkrétnej izby nie je vôbec  také jednoduché. Počas celej  súÅ¥aže sme  deÅ¥om rozprávali rôzne zaujímavosti o zariaďovaní ( napr. použitie vhodného materiálu do konkrétnej izby ), o farbách ( napr. vhodné      farebné odtiene do spálne, detskej izby, kuchyne ). Všetky " vypočuté " informácie zúročili naši budúci architekti pri poslednej súÅ¥ažnej úlohe, ktorou bol zábavný test. Všetci ho zvládli takmer na vývornú.
      Konštatujeme, že v našich deÅ¥och je množstvo nápaditosti, tvorivosti a vkusu. Dúfame, že aj takýmto podujatím sme malou troškou prispeli k tomu, aby deti  svoj niekedy možno skrytý potenciál prejavili.

     
Bubácka rozprávka
   
     Polročné prázdniny môžu deti stráviÅ¥ rôzne... Tie, ktoré sa rozhodli, že zahodia nudu a svoj čas vyplnia pekným zážitkom, sa prihlásili na zájazd, ktorý pre nich CVÄŒ pripravilo. S naším zájazdom sme putovali do Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici, a to na predstavenie " Bubácka rozprávka ". A o čom to predstavenie bolo?
O dievčatku, ktoré malo zo všetkého veľký strach. Divadelné predstavenie bolo nielen poučné, ale aj zábavné. Po dobrom konci, lebo pri rozprávne ani iný byÅ¥ nemôže, na naše deti čakala tvorivá dielňa. V tejto si každé dieÅ¥a zhotovilo malé, milé strašidielko ako spomienku na rozprávku, v ktorej dobro a smelosÅ¥ nad strachom zvíÅ¥azilo.