Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Slávnostné vyhodnotenie obvodných olympiád

  Dňa 20.6.2012 sa v Centre voľného času Trend, Detva konalo Slávnostné vyhodnotenie obvodových olympiád za školský rok 2011/2012. Jednotlivé olympiády prebiehali v Centre voľného času za účasti všetkých základných škôl nášho obvodu, a to v priebehu celého školského roku. Okrem jazykovedných olympiád, ktoré sa vyhodnotili bezprostredne po skončení, to boli olympiády : matematická, dejepisná, geografická, biologická – kategória C, biologická – kategória D, fyzikálna , chemická a Pytagoriáda. Úspešní riešitelia si preberali diplomy a pekné vecné ceny z rúk Mgr. Margity Gajdošovej vedúcej odd. školstva, kultúry a sociálnych vecí. 
Poďakovanie patrí nielen deťom, ale aj všetkým pedagógom a učiteľom, ktorí ich na jednotlivé olympiády pripravovali.


 Miroslava Lenďáková


© 2023, obsah generovaný pomocou CMS Joomla!